Zvyšujeme objem predplatených hodín

Od 1. februára 2018 sme sa rozhodli zvýšiť počet predplatených hodín v jednotlivých programoch. Zvýšenie sa týka všetkých programov, a rádovo navyšujeme hodiny o cca 35%. V obľúbenom programe „Live economy“ tak dostanete namiesto 24 až 36 hodín mesačne !

Prax ukázala, že konferencie, ktoré najčastejšie využívajú program Live Mini trvajú v priemere 7-8 hodín. Preto sme počet hodín upravili na 9 hodín za nezmenenú cenu.