Audio prenos cez Internet

ABaudio audio stream

Ponúkame vám server-klient riešenie streamovania audio signálu, ktoré je určené hlavne pre :

 • vnútropodnikové vysielanie cez lokálnu podnikovú sieť (LAN)
 • vysielanie pre siete obchodov, kaviarní, apod. cez sieť Internet
 • živé vysielanie pre hypermarkety a supermarkety cez sieť Internet
 • alternatívne vysielanie pre FM rádia
 • akékoľvek iné vysielanie, kde potrebujete audio vysielanie podľa vašich predstáv
Prehrávanie vášho audio streamu
 • prebieha buď priamo cez audio prehrávač pripojením sa na náš ABaudio server
 • alebo pridaním webového audio prehrávača na vašu stránku

Čo môžete čakať od nášho riešenia:

 • veľmi jednoduché ovládanie
 • nonstop prúd audia a hudby
 • prehrávanie MP3 skladieb na základe zadaných playlistov
 • playlisty si skladáte zásadne vy
 • voliteľný automatický štart na poslednom odohratom tracku
 • prehrávanie s rôznou bitovou rýchlosťou
 • voliteľný časový interval vysielania od-do (Hod)
 • náhodný výber skladieb
 • štatistický výstup odohraných skladieb
 • poskytnutie virtuálneho serveru pre potreby i-rádia
 • platforma na báze Linux
 • základná cena riešenia od 400 EUR
 • možnosť doprogramovania vlastností na vaše želanie