Každá obec, mesto, kultúrne stredisko, škola, športový klub, či akákoľvek iná komunita  má veľké množstvo informácií, ktoré chce, alebo musí odovzdávať okolitému svetu.
Pokiaľ nie, je najvyšší čas začať. Videostream vám umožní streamovať živé podujatia cez Internet, rozšíriť vlastnú komunitu a zapojiť do akcie širšie publikum. Vivestream pomáha objavovať svet a zažiť live akcie odkiaľkoľvek, na akomkoľvek zariadení a kedykoľvek.

Služba video streaming je určená pre všetkých, ktorý chcú vysielať video prenosy pomocou webových služieb, na svojej web stránke resp. web portáli.

Videostream.sk vám zabezpečí celý prenos podujatia – od kamery, kamerového tímu, réžie, strihu,  enkódovanie akcie, až po vlastnú web stránku so zverejneným prenosom. V prípade, že máte vlastný kamerový tím, preberieme výstupný signál a zabezpečíme kódovanie a internetový prenos akcie.

Technológia internetového vysielania

Pre nenáročné a individuálne prenosy doporučujeme použiť IP kameru, ktorú prepojíme s našim mediaserverom.

Pre náročnejšie akcie vieme zabezpečiť simultálny strih z viacerých kamier, pričom vieme kombinovať vstupy SDI, HDMI a samozrejme aj digitálne kamery. Disponujeme vlastnou technikou a zaškoleným personálom.

V prípade použitia viacerých kamier je vstupný signál z kamery alebo videopultu kódovaný buď softvérovým enkodérom alebo  hardvérovým enkodérom v závislosti od možností produkcie. Signál je možné kódovať pre rôzne zariadenia. Kompatibila je zaručená pre:

•   Adobe® Flash®
•   Apple® iOS: iPhone®, iPad™, a iPod® touch
•   Microsoft® Silverlight®
•   Apple QuickTime™
•   Android™, Blackberry® a ostatné 3GPP platformy
• HTML 5 streaming

Pre najlepšiu dostupnosť (98perc.) prehrávača doporučujeme kódovať do formátu HLS (Android) a Adobe® Flash®, pre potreby archivácie do formátu MPEG4.

Vysielame pomocou protokolu RTMP, resp. HLS a DASH (resp. RTP/RTSP) s prehrávaním pomocou licencovaného prehrávača. Protokol používa zapúzdrenie pomocou kódekov H.264, resp. VP6, Sorenson Spark,+ audio: AAC, AAC-LC, HE-AAC, MP3. Táto kombinácia zabezpečí vyššiu priepustnosť a najlepšiu kvalitu vysielania.  Počet poskytnutých streamov je závislý od objednanej šírky pásma.

Najčastejšie príklady využitia živých internetových prenosov:

  • konferencie a spoločenské podujatia v priamom prenose
  • športové podujatia v priamom prenose
  • kultúrne akcie a koncerty
  • web kamery – video z web kamier určené pre masovejšie šírenie

Máte záujem o vysielanie ?

Volajte 0903 924 384 alebo

kamera team
Youtube streaming

Novinka ! Vysielanie na YouTube a Facebook

v prípade, že potrebujete pre vaše marketingové účely využiť sociálne siete ponúkame možnosť vysielať inetnetový stream aj na Youtube a Facebook. V tomto prípade vieme vysielať duálny stream aj na vlastný prehrávač. Ideálne je využiť všetky ponúkané platformy v kombinácii.

V prípade živého vysielania na YouTube môžete využiť dostupný chat a komunikovať s vašimi fanúšikmi.

Máte záujem o kalkuláciu na mieru ?

+421


Deň-Mesiac-Rok