Video prenos cez Internet

Každá obec, mesto, kultúrne stredisko, škola, športový klub, či akákoľvek iná komunita  má veľké množstvo informácií, ktoré chce, alebo musí odovzdávať okolitému svetu.
Pokiaľ nie, je najvyšší čas začať. Videostream vám umožní streamovať živé podujatia cez Internet, rozšíriť vlastnú komunitu a zapojiť do akcie širšie publikum. Vivestream pomáha objavovať svet a zažiť live akcie odkiaľkoľvek, na akomkoľvek zariadení a kedykoľvek.

Videostream.sk vám zabezpečí celý prenos podujatia – od kamery, kamerového tímu, réžie, strihu,  enkódovanie akcie, až po vlastnú web stránku so zverejneným prenosom. V prípade, že máte vlastný kamerový tím, preberieme výstupný signál a zabezpečíme kódovanie a internetový prenos akcie.

Technológia internetového vysielania

Pre nenáročné a individuálne prenosy doporučujeme použiť IP kameru, ktorú prepojíme s našim mediaserverom.

Pre náročnejšie akcie vieme zabezpečiť simultálny strih z viacerých kamier, pričom vieme kombinovať vstupy SDI, HDMI a samozrejme aj digitálne kamery. Disponujeme vlastnou technikou a zaškoleným personálom.

V prípade použitia viacerých kamier je vstupný signál z kamery alebo videopultu kódovaný buď softvérovým enkodérom alebo  hardvérovým enkodérom v závislosti od možností produkcie. Signál je možné kódovať pre rôzne zariadenia. Kompatibila je zaručená