Aj keď existuje veľké množstvo bezplatných služieb typu Youtube.com , Vimeo.com , kde si môžete videá uložiť, vždy budete niečím obmedzovaný. Či už je to dĺžkou videa, veľkosťou videa, alebo diváci budú obťažovaní nechcenými reklamami.

online video archiv

online videoarchív

V prípade, že potrebujete zdieľať videá naprieč interentom je pre vás pripravená služba videohosting archív, ktorá je poskytovaný systémom „Video on demand“ – video na vyžiadanie. Celý proces spracovania videa prebieha automaticky, nemusíte mať žiadne znalosti transformácie videa. Publikovanie videa v online archíve funguje jednoducho – v 2 krokoch.

  1. Načítate vaše video na server
  2. Upravíte parametre videa, popis a možnosti zobrazenie videa
  3. Zverejníte video na interente

 

Túto služby využívajú s radosťou vzdelávacie inštitúcie, školy, športové kluby, samosprávy, a všetci nadšenci videa, ktorí potrebujú mať k dispozícii profesionálny internetový videoarchív a bez rušivých obmedzení.

Online videoarchív prevádzkujeme aj v prípade uzavretej komunity.  Prezeranie videa vieme zaheslovať a ochrániť pred nechcenými návštevami.

Autorské videá a obsah pod ochranou

administracia online archívu

manažment online archívu

Novinka

Ponúkame ochranu videosúborov prostredníctvom streamovaného videa aj s DRM ochranou. Túto službu využijete v prípade ak poskytujete platenú videoslužbu. Vaše video sa môže zobrazovať buď na určité obdobie, alebo na počet prezretí.

Máte záujem o profesionálny videohosting?

moja firma...

0903...


Deň-Mesiac-Rok
prípade zavolajte na 0903924384 alebo nás kontaktujte emailom.