Články

prenos IT Gala 2015

Priamy prenos z oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ a IT FIR­MA ro­ka 2015 bu­dú ude­le­né 1. ok­tób­ra 2015 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Na tejto stránke vám prinášame priamy prenos. Prenos začína o 1.10.2015 o 18,30

This text will be replaced


Redakcia PC Revue využíva streamingovú služby Live ECO. Máte záujem o rovnakú službu? Kontaktuje nás

moja firma...

0903...


Deň-Mesiac-Rok