Články

Záznam zo zastupiteľstva si môžete pozrieť tu:

http://mediaserver.absolutio.sk/rec/bystrica13112018s.mp4

Stream si môžete pozrieť na tejto stránke

http://live.videostream.sk/bystrica/

Položky portfólia