Slávnostné zasadnutie akademickej obce STU 19.10.2017 o 10,00