Kimberly Clark / Depend online konferencia

Hybridná konferencia pre sociálny sektor. Realizovaná online diskusia s účastníkmi, videomost pre vzdialených lektorov.

Technické zabezpečenie : ozvučenie, 2 statické kamery, strih, privátny CDN cloud RESTREAM.IT so zabezpečeným prístupom /heslo/.