Mestské zastupiteľstvo Trnava – priamy prenos 30.4.2019

Na tejto stránke vám prinášame priamy prenos zo zasadnutia MsZ Trnava :