Hybridná konferencia pre vzdelávanie zamestnancov. Realizovaná online diskusia s účastníkmi, videomost pre vzdialených lektorov a četovací modul.

Technické zabezpečenie : ozvučenie, 2 statické kamery, strih, postprodukcia, privátny CDN cloud RESTREAM.IT so zabezpečeným prístupom /heslo/.