Hybridná konferencia pre sociálny sektor. Realizovaná online diskusia s účastníkmi, chatovací modul, videomost. Technické zabezpečenie : ozvučenie, kamerový tím, réžia, strih, privátny CDN cloud RESTREAM.IT so zabezpečeným prístupom /heslo/.