zakúpili sme licencie a novú technológiu na prenosy videa z kamier cez štruktúrovanú kabeláž 👍 a WiFi.