Články

audio doprovod

Keďže sa množia problémy s prehrávaním videa vo flash prehrávačoch, pripravili sme pre vás testovaciu stránku, kde si môžete otestovať povelenie prehrávania flash prehrávača. Testovaciu stránku nájdete na tejto adrese :

Test flash prehrávača

V prípade, že sa flash prehrávač nezobrazí, skúste zmeniť nastavenie v systéme :

Nastavenie pre Chrome

audio doprovod

Because they multiply the problems with video playback in flash player, we've got a test page where you can test the playback of flash player povelenie. Test page, go to the following address: flash player in a Test case that flash player does not appear, try changing the setting in the system: a setting for Chrome