Privátne CDN pre online streamovanie kurzov a lekcií.